Wymuszone uruchomienie fsck - forcefsck

  • Data: 2012

Można naprawiać uszkodzony system plików wykorzystując program fsck. Potrafi on sprawdzać poprawność położenia plików na dysku a także naprawiać ewentualne błędy. Problem polega na tym, że komendę można wykonać tylko na niepodmontowanym dysku a jeżeli jest to główny system plików to możemy zbootować system z jakiegoś LiveCD lub wymusić uruchomienie fsck przy najbliższym uruchomieniu systemu. Opcja druga jest znacznie prostsza i szybsza, należy:

  • zalogować się na konto root
  • przejść do głównego katalogu: cd /
  • stworzyć plik forcefsck: touch forcefsck
  • restart systemu: reboot

...lub shutdown -rF now Powrót »