watch - obserwacja na bieżąco wyniku działania aplikacji

  • Data: 2014
k

Polecenie watch cyklicznie wywołuje interesujący nas proces. Wynik tego procesu wyświetla na pełnym ekranie standardowo co 2 sekundy dzięki temu odnosimy wrażenie uruchomionej aplikacji przez cały czas.

watch [opcje] polecenie

  • Opcje:
  • -n:zmiana czasu wywoływania procesu
  • -d:wizualizacja zmian (podświetla zachodzące zmiany pomiędzy kolejnymi wywoływanymi)
  • -d=cumulative:zachowanie podświetlonych zmian
  • -t:dezaktywuje wyświetlanie nagłówka

Przykłady użycia:

  • watch free - monitoruje wykorzystanie pamięci
  • watch lsof -i - monitoruje wszystkiepołączenia
  • watch 'lsof -i | grep LISTEN' - monitoruje wszystkie nawiązane połączenia

W ostatnim przykładzie zostały użyte apostrofy, ponieważ korzystamy z przetwarzania potokowego.

Powrót »