Usuwanie windowsowgo znaku końca linii "^M"

  • Data: 2009

tr -d "\015" < plik(in) > plik(out)

Jest to niezwykle pomocny sposób na pozbycie się w świeżo ściągniętym kodzie źródłowym C/C++, html, lub innym natarczywych znaczków ^M. Polecenie tr zamienia lub kasuje znaki. Używane jest w potoku poleceń. Dodatkowe opcje: -d kasowanie znaków -s usuwanie powtarzających się znaków.

Powrót »