SSH jako SOCKS Proxy

  • Data: 2012

Kiedy korzystamy z Internetu poza domem np. kafejkach, hot-spotach nie mając pewności czy nasze dane są wysyłane zaszyfrowane czy jako "plaintext". Z pomocą przychodzi nam wszechmogący pakiet OpenSSH. Do wykonania tego zadania potrzebujemy konta shellowego na zaufanym serwerze. Wszystko co musimy zrobić to połączyć się z naszym shellem z opcją -D <numer_portu> aby utworzyć lokalny serwer SOCKS 5 na porcie 1025. Trzeba pamiętać wybierając port, że jako zwykli użytkownicy mamy do dyspozycji porty powyżej 1024, poniżej tej liczby zarezerwowane są dla konta root.

ssh -D 1025 login@ip-address-naszego-serwera-ssh

Po wykonaniu tego polecenia otwieramy na naszej lokalnej maszynie port TCP/1025 do nasłuchu. Jest to coś w rodzaju szyfrowanego proxy, z którym teraz możemy się połączyć.
Teraz możemy skonfigurować Firefox-a: Edit->Preferences, zakładka Advenced->Network, pole Connection, przycisk Settings. Wybieramy "Manual proxy configuration", w polu "SOCKS Host" wpisujemy localhost oraz port 1025, wybieramy SOCKS v5. I tym sposobem mamy w pełni zaszyfrowane połączenie.

Powrót »