Sprawdzanie brakujących bibliotek

  • Data: 2012

ldd scieżka_programu | grep "not found"

Poleceniem ldd możemy sprawdzić jakich bibliotek używa program. Łącząc polecenia ldd i grep szybko możemy znaleźć brakujące biblioteki.

Powrót »