split - Dzielenie pliku na mniejsze części

  • Data: 2012

split -b 700m plik_do_podziału

Po opcji -b podajemy liczbę w bajtach. Jeśli chcemy użyć większej jednostki, po liczbie dopisujemy odpowiednio: b - dla 512 bajtów, k - dla 1 kilobajta, m - dla 1 megabajta. Program nie dokona zmian w oryginalnym pliku, a jedynie utworzy obok niego nowe, o wyznaczonej przez nas wielkości, o nazwach: xaa, xab, xac, xad, xae...
Łączenie pliku możemy wykonać w następujący sposób: cat * > scalony_plik. Musimy jednak pamiętać jeżeli podajemy gwiazdkę *, jako plik źródłowy, to oprócz małych plików (tych podzielonych), w danym katalogu nie mogą znajdować się żadne inne pliki. W przeciwnym razie scalony plik będzie bezużyteczny (szczególnie binarny). Najrozsądniej przenieść już podzielone pliki do osobnego katalogu.

Powrót »