MySQL - reset hasła użytkownika root

 • Data: 2015

Jeśli zapomnieliśmy hasła użytkownika root lub innego użytkownika bazy danych to jest bardzo prosty sposób na zresetowanie go. Wszystkie polecenia wykonujemy z konta root systemu operacyjnego.

 • Na początek wyłączamy serwer MySQL: /etc/init.d/mysql stop
 • Uruchamiamy w tle serwer bazy poleceniem: mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &
 • Logujemy się na konto root do bazy mysql bez podawania hasła: mysql -uroot mysql
 • Następnie w konsoli mysql:
 • mysql> update user set Password=PASSWORD('nasze_nowe_hasło') WHERE User='root';
  Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
  Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0
  
  mysql> flush privileges;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  
  mysql> quit;
  Bye
  
 • Wznawiamy proces z tła poleceniem fg i po pojawieniu się komunikatu: mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking użyjemy kombinacji CTRL + C, powinien pojawić się:
 • ^C130504 21:32:04 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
 • Uruchamiamy w normalnym trybie serwer MySQL: /etc/init.d/mysql start
 • Na koniec można sprawdzić zresetowane hasło: mysql -uroot -p
Powrót »