Logi systemowe na 12 konsoli

  • Data: 2009

Dużym ułatwieniem w monitorowaniu pracy systemu jest oddelegowanie logów na jedną z nieużywanych konsol. W tym celu edytujemy plik /etc/syslog.conf i na samym końcu tego pliku dopisujemy:*.*/dev/tty12. Aby zadziałało restartujemy usługę poleceniem killall -HUP syslogd.

Powrót »