Kolorowanie składni w nano

  • Data: 2012

Jeśli podczas pisania stron, programów korzystamy z edytora nano warto aktywować kolorowanie składni. W tym celu musimy utworzyć w swoim katalogu plik konfiguracyjny .nanorc. Przykład tego pliku zależnie od kompilacji nano powinien się znajdować w katalogu /usr/doc/nano/nanorc.sample. Następnie kopiujemy ten plik wydając polecenie cat /usr/doc/nano/nanorc.sample >~/.nanorc Ostatnim krokiem jest edycja pliku, szukając w nim odpowiedniego wpisu, np. jeśli chcemy pisać w C/C++ usuwamy hasha w linii: #include "/usr/share/nano/c.nanorc".

Powrót »