jnettop - analizator połączeń sieciowych

  • Data: 2012

jnettop -i interfejs_sieciowy

jnettop - to mała aplikacja pokazująca ruch sieciowy na konkretnych interfejsach.

startssl nginx
Pokazuje rodzaje połączeń (http, dns, ftp, ssh), ma możliwość predefiniowania reguł filtrowania i łatwego ich przełączania w trakcie działania programu. Pokazuje aktualne wykorzystanie łącza sumarycznie jak i pojedyńczo.
Możliwość sortowania wg. portów lub hostów, pomaga w lokalizacji najbardziej obciążającego połączenia

Powrót »