Fail2Ban - odblokowanie adresu IP

 • Data: 2015

Zdejmowanie banów możemy zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu restart procesu fail2ban, wtedy wszystkie blokady zostaną usunięte. Od wersji 0.8.6 po zrestartowaniu programu w dalszym ciągu utrzymywane są blokady. Drugi sposób zdejmuje bana z konkretnego adresu IP za pomocą iptables, oczywiście, o ile wybraliśmy sposób blokowania za pomocą iptables.

 • W pierwszym kroku wyświetlam zawartość wszystkich reguł poleceniem: iptables -nL
 • Chain INPUT (policy DROP)
  target   prot opt source        destination
  fail2ban-default all -- 0.0.0.0/0   0.0.0.0/0
  DROP    all -- 223.25.195.163    0.0.0.0/0
  DROP    all -- 202.72.179.219    0.0.0.0/0
  ...
  ...
  ...
  Chain fail2ban-default (1 references)
  target   prot opt source        destination
  DROP    all -- 58.83.157.6     0.0.0.0/0
  DROP    all -- 94.56.48.130     0.0.0.0/0
  RETURN   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  
  Chain fail2ban-postfix (1 references)
  target   prot opt source        destination
  DROP    all -- 14.63.214.64     0.0.0.0/0
  RETURN   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  
  Chain fail2ban-sasl (1 references)
  target   prot opt source        destination
  DROP    all -- 221.139.14.120    0.0.0.0/0
  RETURN   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  
  Chain fail2ban-ssh (1 references)
  target   prot opt source        destination
  DROP    all -- 87.106.227.246    0.0.0.0/0
  DROP    all -- 217.126.193.74    0.0.0.0/0
  DROP    all -- 220.164.144.135   0.0.0.0/0
  DROP    all -- 67.137.122.86    0.0.0.0/0
  DROP    all -- 50.116.61.79     0.0.0.0/0
  DROP    all -- 121.196.45.14     0.0.0.0/0
  RETURN   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  
 • Nas interesują łańcuchy fail2ban-<nazwa_usługi>, ponieważ przy odblokowywaniu adresu IP będzie potrzebna nam jego nazwa. Przykładowo, chcąc odbanować ssh dla adresu IP: 220.164.144.135 jako root (ubuntu sudo) wydajemy polecenie:
  iptables -D fail2ban-ssh -s 220.164.144.135 -j DROP. Analogicznie odblokowanie dla serwera poczty adresu IP: 14.63.214.64 będzie wyglądało następująco: iptables -D fail2ban-postfix -s 14.63.214.64 -j DROP.
 • W celu uniknięcia pomyłki w czasie przepisywania adresu IP można ponumerować zablokowane wpisy wydając polecenie: iptables -nL fail2ban-ssh --line-numbers.
 • Chain fail2ban-ssh (1 references)
  num target   prot opt source        destination
  1  DROP    all -- 87.106.227.246    0.0.0.0/0
  2  DROP    all -- 217.126.193.74    0.0.0.0/0
  3  DROP    all -- 220.164.144.135   0.0.0.0/0
  4  DROP    all -- 67.137.122.86    0.0.0.0/0
  5  DROP    all -- 50.116.61.79     0.0.0.0/0
  6  DROP    all -- 121.196.45.14    0.0.0.0/0
  7  RETURN   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  
 • Mając takie wylistowanie bazujemy na nazwie łańcuchów i numerze: iptables -D fail2ban-ssh 4. Tym sposobem usunęliśmy blokadę na usługę ssh dla IP: 67.137.122.86
Powrót »