dnstop - monitorowanie ruchu dns

  • Data: 2012

dnstop interfejs_sieciowy

dnstop - to niewielkie, ale bardzo przydatne narzędzie sieciowe, a w zasadzie sniffer sieciowy monitorujący ruch dns w naszej sieci.
dnstop udostępnia nam różnego rodzaju statystyki:

  • adres źródłowy IP
  • docelowy adres IP
  • typy rekordów DNS
  • według poziomu domen
Powrót »