df i du - sprawdzanie wolnej przestrzeni dyskowej

 • Data: 2012

Do diagnozy wolnej/zajętej przestrzeni na dysku mamy dostępne polecenia:
Polecenie df wyświetla strukturę partycji i ich wykorzystanie(zajmowane miejsce) w systemie.

  Wybrane opcje
 • -h - wyświetlenie informacji w czytelniejszej formie w MB
 • -i - wyświetlenie informacji na temat i-węzłów
 • -l - ograniczenie wyświetlania informacji tylko to dysków lokalnych

Polecenie du wyświetla nam rozmiar pliku/katalogu podanego w wierszu poleceń. Domyślnie wyświetla i podaje rozmiar bieżącego katalogu i jego zawartości.

  Wybrane opcje
 • -h - wyświetlenie w czytelniejszy sposób w MB
 • -s - podaje wartość sumaryczną
 • --max-depth - określa maksymalną "głębokość" katalogu

Powrót »