configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation

  • Data: 2014

W czasie kompilacji PHP możemy napotkać się na kilka błędów, głównie wynikających z braku bibliotek developerskich, oto jeden z nich:

configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

W celu wyeliminowania w/w błędu instalujemy następujący pakiet:

  • Debian / Ubuntu : aptitude install libxml2-dev (32/64 bit)
  • RedHat / CentOS / Fedora : yum install libxml2-devel.x86_64 (64 bit) / yum install libxml2-devel (32 bit)

Powrót »