configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information

  • Data: 2014

W czasie kompilacji PHP możemy napotkać się na kilka błędów, głównie wynikających z braku bibliotek developerskich, oto jeden z nich:

configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.

W celu wyeliminowania w/w błędu instalujemy następujący pakiet:

  • Debian / Ubuntu : aptitude install libc-client-dev (32/64 bit)
  • RedHat / CentOS / Fedora : yum install libc-client-devel.x86_64 (64 bit) / yum install libc-client-devel (32 bit)

Powrót »