configure: error: png.h not found

  • Data: 2014

W czasie kompilacji PHP możemy napotkać się na kilka błędów, głównie wynikających z braku bibliotek developerskich, oto jeden z nich:

configure: error: png.h not found.

W celu wyeliminowania w/w błędu instalujemy następujący pakiet:

  • Debian / Ubuntu : aptitude install libpng12-dev (32/64 bit)
  • RedHat / CentOS / Fedora : yum install libpng-devel.x86_64 (64 bit) / yum install libpng-devel (32 bit)

Powrót »