Blokada konsoli dla root-a

  • Data: 2011

Złym nawykiem jest siedzenie na koncie root-a, przeważnie korzystamy z konta zwykłego użytkownika, przełączając sie na konto administratora dopiero kiedy jest to konieczne. Wówczas mamy do dyspozycji takie polecenia jak su czy sudo. Jeśli chcemy możemy na stałe zablokować logowanie się z konsoli edytując plik /etc/securetty a następnie komentując wszystkie wpisy (tty1, tty2...). Chciałbym tu powrócić do postu Dodatkowe konsole tam po aktywacji dodatkowych konsol jeśli już koniecznie chcemy logować się jako root, musimy uzupełnić nowo aktywowane konsole (tty8, tty9) w pliku /etc/securetty

Powrót »