apropos - przypominanie komend

  • Data: 2012

apropos słowo_klucz

W najprostszy polecenie to pokazuje komendy odpowiadające danemu wyrazowi(słowo_klucz). Słowo to jest powiązane z działaniem komendy.

Powrót »