./configure: error: SSL modules require the OpenSSL library

  • Data: 2014

W czasie kompilacji serwera www NGINX możemy napotkać się na kilka błędów, głównie wynikających z braku bibliotek developerskich, oto jeden z nich:

./configure: error: SSL modules require the OpenSSL library.
You can either do not enable the modules, or install the OpenSSL library
into the system, or build the OpenSSL library statically from the source
with nginx by using --with-openssl= option.

W celu wyeliminowania w/w błędu instalujemy następujący pakiet:

  • Debian/Ubuntu : aptitude install libssl-dev
  • RedHat/CentOS : yum install openssl-devel.x86_64

Powrót »